När vi talar om renovering så finns det många aspekter som är tänkvärda både när det kommer till själva utförandet, materialet och utförandet men man ska heller inte glömma bort att kontrollera vilka regler som är rådande innan man börjar riva, byta ut och ändra om – vissa byggnader får nämligen inte renoveras hur som helst.

Tidigare har vi skrivit lite tips på hur man ska gå tillväga för att byta ut och renovera sina fönster på bästa tänkbara vis. Men vad vi inte tog upp då är att man faktiskt inte får byta ut och ändra om hur som helst – i alla fall inte om huset är K- eller Q-märkt. Det fick nämligen ägaren till fastigheten där Nordea har sitt nuvarande kontor i Östhammar erfara efter att denne redan bytt ut husets fönster. Nu är det nämligen fullt möjligt att han åker på att betala vite på grund av att han inte tycks ha insett att huset ingår i riksintresset för kulturmiljövård vilket innebär att huset är Q-märkt i detaljplanen – då får man inte förändra utseendet på fastigheten, vilket är precis vad fastighetsägaren lyckats att göra, skriver Upsala Nya Tidning.

Q-märkning

????????????????????????????????????????Att ett hus fått en Q-märkning betyder kort och gott att huset har en historisk förankring och att dess utseende därför inte får ändras. Dock får man renovera och underhålla så länge man inte ändrar i dess utseende, men i fallet i Östhammar har fastigägaren misslyckats att uppfylla detta krav. Enligt plan- och byggchefen vid Östhammars kommun är de nya fönstren på Nordeahuset både profillösa och platta vilket gör att de inte passar in. Vidare poängterar plan- och byggchefen att som fastighetsägare har man ett ansvar att förvalta fastigheten på korrekt vis och bör därav ha koll på att byggnaden innehar en Q-märkning. Dessutom menar man på kommunen att just Nordeahuset är en av tätortens viktigaste byggnader både ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Avdelningschefen på kulturmiljöenheten vid Upplandsmuseet menar att de nya fönstren som installerats är en förvanskning av en värdefull byggnad då just fönstren i detta fall spelar en stor roll för byggnadens arkitektur. Konsekvensen av fastighetens slarv kan bli att han får betala byggsanktionsavgift och att dessutom byta ut fönstren ännu en gång men beslut i frågan kommer inte att fattas förrän den 25 februari 2015.